English

فروشگاه

جلسات ۱۱ تا ۱۵

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۱۲۵۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

جلسات ۶ تا ۱۰

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۱۲۵۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

جلسات ۱ تا ۵

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۱۲۵۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

کلاس آنلاین

آموزش تمبک به همراه تصانیف قدیمی

یک جلسه - نیم ساعته

۲۵۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

---

---

کتاب "مقاصد‌الالحان" از

عبدالقادر مراغی

ویرایش و به کوشش فرید خردمند

رایگان

نسخه‌ی با کیفیت بالا نسخه‌ی کم حجم

جلسات ۱۶ تا ۲۰

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۱۲۵۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

خانه

شرح حال

اجراها

مقالات

نمونه آثار

دانلود

نشر

تصاوير

تماس با ما

آموزش

پيوندها