English
  نشر
سی دی‌ها
‌کتا‌‌ب‌ها
مقالات

خجسته، آهنگساز: فرید خردمند

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

تصنیف‌های عارف به روایت فرید خردمند

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

شصت چهارمضراب- تار علی کاظمی تمبک جمشید شمیرانی و فرید خردمند

 

Mahoor

Beeptunes

 

Neyshabur

نیشابور- آرش محافظ - زنگ و بندیر فرید خردمند

 

Mahoor

Beeptunes

 

Sepehrkhani

سپهرخوانی - طرحی از فرید خردمند

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

Ajamlar

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

Sarkhane

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

Daramd e Dovvom

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

Raast Ensemble

 

itunes

Ocora

Chahargah-e -e Morakkab

 

 

itunes

Beeptunes

 

Pirouzan

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

Mahan

 

itunes

Mahoor

Beeptunes

 

 

 

 

 

 


آموزش تمبک به شیوه‌ی جمشید شمیرانی، به کوشش فرید خردمند

Mahoor

آموزش تمبک، شیوه‌ی جمشید شمیرانی به کوشش فرید خردمند
 

itunes
کتاب اینتراکتیو آموزش تمبک حسین تهرانی۱، ویرایش و اجرا: فرید خردمند
 
itunes
کتاب اینتراکتیو آموزش تمبک حسین تهرانی۲، ویرایش و اجرا: فرید خردمند
 

itunes
کتاب اینتراکتیو آموزش تمبک حسین تهرانی۳، ویرایش و اجرا: فرید خردمند

 

کتاب مقاصد‌الالحان، نسخه‌ی مورخ هشتصد و بیست و یک هجری قمری به خط مؤلف، ویرایش: فرید خردمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 
An Overview of the Characteristics of Rhythm in Iranian Music

Mahoor

گفتو با فرید خردمند

 

 
Iqâ‘ from Fârâbi to Present: An Overview

 

Mahoor

نگاهی به ایقاع از فارابی تا امروز